Snack Box & Catering

Image
ปาร์ตี้เซ็ต 1
99฿

โดนัท 6 ชิ้น (ชิ้นละ 19.-, 22.-)
จากราคาปกติ 132.-

Image
ปาร์ตี้เซ็ต 2
129฿

โดนัท 3 ชิ้น (ชิ้นละ 19.-, 22.-) +
โดนัท 3 ชิ้น (ชิ้นละ 27.-)
จากราคาปกติ 147.-

Image
ปาร์ตี้เซ็ต 3
139฿

โดนัท 6 ชิ้น (ชิ้นละ 27.-)
จากราคาปกติ 162.-

Image
สแนคบ็อกซ์เซ็ต 1
35฿

โดนัท 2 ชิ้น (ชิ้นละ 19.-, 22.-)
จากราคาปกติ 44.-

Image
สแนคบ็อกซ์เซ็ต 2
40฿

โดนัท 1 ชิ้น (ชิ้นละ 19.-, 22.-) +
โดนัท 1 ชิ้น (ชิ้นละ 27.-)
จากราคาปกติ 49.-

Image
สแนคบ็อกซ์เซ็ต 3
50฿

โดนัท 2 ชิ้น (ชิ้นละ 27 บาท)
จากราคาปกติ 54.-